Websites maken

Een website waarmee je een stap verder wilt gaan verdient extra aandacht. Met uitgebreid advies en meedenken wordt de basis van je website gelegd.

In persoonlijk overleg worden zaken als visie, doelstellingen, doelgroep en concurrenten besproken. Deze informatie wordt naar functiewensen en websitedoelstellingen vertaald. Zo ontstaat een sitestructuur met wireframes voor je website.

Websites kunnen als WordPress met een passend thema gerealiseerd worden, maar ook als maatwerk.