Privacy Statement

Algemene voorwaarden | gebruikersvoorwaarden webhosting | Privacy Statement

Privacy Statement


Bedankt dat je gebruikmaakt van de diensten van 404Web. Zoals je weet, hechten wij zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Hieronder wordt beschreven hoe 404Web omgaat met jouw gegevens wanneer je onze website, software en diensten gebruikt.

404Web respecteert en beschermt de privacy van onze gebruikers van onze website en applicaties. Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. Het spreekt voor zich dat wij nooit gegevens verkopen aan derden. De verstrekte gegevens worden alleen door 404Web ingezet om onze dienst of product voor jou te laten werken.

Heb je vragen over dit Privacy Statement? Laat het ons weten via: support@404web.nl

Nederlands recht


Op de rechtsverhouding tussen jou en 404Web is het Nederlands recht van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Op het gebied van privacy geldt vooral de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opslag van persoonlijke gegevens bij 404Web


Om onze diensten aan jou te kunnen leveren, slaan we gegevens op over bedrijven en individuen die onze dienst gebruiken. Het kan daarbij gaan om persoonlijke data of om niet-persoonlijk identificeerbare data. Wanneer jij gebruikmaakt van onze dienstverlening of contact opneemt met 404Web, worden persoonsgegevens verzameld.

Persoonsgegevens kunnen onder andere een naam, telefoonnummer of bankrekeningnummer bevatten. Deze persoonsgegevens worden door ons verzameld en bewaard, zodat je gebruik kunt maken van onze online applicaties, websites, apps en aangesloten diensten.

De gegevens worden o.a. gebruikt voor de volgende toepassingen:
het leveren van een gebruikersaccount op basis van naam, e-mailadres en wachtwoord;
het registreren van domeinnamen en gebruik van serverruimte;
het verwerken van de (financiële) administratie;
het bieden van ondersteuning en support.

Onze dienstverlening willen we graag zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze gebruikers. Dit is de reden dat wij naast persoonlijke gegevens, ook geanonimiseerde informatie opslaan over onze gebruikers en het gebruik van onze diensten.

Persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig bewaard voor bovengenoemde doeleinden. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om vergeten te worden. Wanneer je dit wenst, kun je dit per e-mail aangeven. We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze systemen.

Gevolgen voor gebruikersaccounthouders


Als gebruikersaccounthouder dien je ervoor te zorgen dat jouw klanten op de hoogte zijn van dit Privacy Statement.

Door het gebruik van onze dienst is het mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke informatie opslaan van derden, zoals de klanten van onze directe gebruikers. Als gebruikersaccounthouder van 404web.nl ben je zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je invoert.

Beveiliging van persoonsgegevens


Aangezien persoonsgegevens beveiligd moeten zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking, hebben wij voor passende technische en organisatorische maatregelen gezorgd.

404Web maakt via de leveranciers van de servers gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen richting onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Om wachtwoorden veilig op te slaan, maken wij gebruik van een cryptografische beveiliging. Daarnaast hebben wij vele service activiteiten geautomatiseerd waardoor weinig of geen menselijke interactie nodig is. Technisch personeel krijgt standaard geen toegang tot jouw account en data.

Technici kunnen slechts toegang krijgen tot jouw account en gegevens onder strict toezicht van het management en alleen wanneer het noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen, ter verbetering van bepaalde functies en mogelijkheden binnen jouw account of wanneer een toevoeging van een functionaliteit nodig is. Dit type toegang, bedoeld voor een online dienstverlener, is bovendien zwaar beveiligd. Zo zijn er extra authorisatiecodes en veiligheidssleutels.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden


404Web verstrekt jouw gegevens nooit aan derden zonder toestemming vooraf, tenzij dit nodig is op grond van een wettelijke bepaling. 404Web kan wel (een deel van) jouw gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is om bepaalde diensten uit te voeren.

We behouden ons het recht voor om (een deel van) de persoonsgegevens te verstrekken aan een erkende registrar, bij domeinregistratie en webhosting, en/of aan onze financiële dienstverleners voor facturering en online betaalsystemen. Wanneer jouw gegevens aan een bepaalde onderneming worden verstrekt, spant 404Web zich in om jou te informeren om welke onderneming het gaat.

De website 404Web.nl bevat links naar websites van derde partijen. 404Web is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van cookies


Op onze websites wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een browser worden opgeslagen op jouw computer. 404Web gebruikt cookies om jouw sessie en gebruikersnaam te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, is de informatie die door middel van cookies wordt verzameld algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de opties van de browser aan te passen zodat cookies worden geweigerd. In dat geval kan het gebruik van onze dienst negatief worden beïnvloed.

Toegang tot persoonlijke gegevens


Het is altijd mogelijk om bij 404Web op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Het duurt maximaal vier weken voordat wij reageren op jouw verzoek. Wanneer je antwoord van ons hebt ontvangen, heb je de mogelijkheid om aan te geven wat je wilt doen met de verstrekte gegevens. Je kunt ervoor kiezen om de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te laten verwijderen. Binnen vier weken zal 404Web reageren op een dergelijk verzoek.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?


Het kan noodzakelijk zijn om ons Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. We raden je daarom aan om regelmatig ons Privacy Statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Wanneer je nog vragen hebt over het Privacy Statement van 404Web, dan kun je contact opnemen. De helpdesk helpt jou graag verder als je meer informatie nodig hebt over gegevens of als je deze wilt laten wijzigen. Mail de helpdesk op: support@404web.nl.