Tekstontwikkeling en video

De Verhalen van Groningen

Het Verhaal van Groningen biedt informatie over het cultureel erfgoed van de stad en provincie Groningen.
404web schrijft in opdracht voor deze site een aantal verhalen waarin archeologisch onderzoek centraal staat. De verhalen worden toegelicht met afbeeldingen en een aantal korte (fictie)films. De films maken de informatie levend door de verhalende stijl.

404web werkt nauw samen met schrijvers, archeologen, grafici, animatoren, filmers, acteurs en muzikanten om tot een hoogwaardige productie te komen. (realisatie mei/juni 2012)

De films zijn te bekijken op “hetverhaalvanGroningen.nl“. De films vertellen verhalen over de geschiedenis en archeologische opgravingen binnen de provincie. Zo komen onder andere eeuwenoude karrensporen in het Noordlaarderbos aan bod en archeologische vondsten zoals kookstenen in Veendam.
De films over de Veenkoloniën en het Mesolithicum zijn tevens opgenomen in de expositie van het Veenkoloniaal Museum.

Bewoning in het mesolithicum (8800 – 5000 v. Christus): een reconstructie
Archeologie in het Veenkoloniaal gebied (2 films)
Haardkuilen in het veenkoloniaal landschap: aandenken aan het mesolithicum (8800 – 5000 v.Chr.)
De middeleeuwse handelsweg tussen Groningen en Coevorden
Het Noordlaarderbos: waar natuur en historie elkaar ontmoeten
Geschiedenis in kaart: historisch onderzoek in het Noordlaarderbos

Geproduceerd door:
Arno Cupédo (Kleurcorrectie en montage advies)
Gijs van Veldhuizen (Muziek en audionabewerking)
Harma Makken (Grafische vormgeving)
Joep Veldhuis (Animatie)
Kirsten Sikkema (Tekstredactie)
Laura Broekstra (Tekstredactie, archeoloog)
Mirre Oost (Freelance filmmaker)
René de Boer (Freelance filmmaker, producent)
Willem Peter Meeuwissen (Voice-over)

Meer weten? Neem dan contact op.